Irak og Afghanistan har vært sammenhengende hærtatt og terrorisert i mer enn fem år, lengre enn den tyske okkupasjonen av Norge varte.

Fem år etter invasjonen av Irak går folk over hele verden ut i gatene for å markere sin krigsmotstand og sin solidaritet med de okkuperte folkene. Det irakiske og afghanske folkets motstand er rettferdig. Ut med NATO-bandittene! Hent soldatene hjem!

Fredningstida for de rødgrønne imperialistene må nå være over. I alt for lang tid har fagbevegelsen og venstresida vist «forståelse» for at SV har vært nødt til å inngå kompromisser med regjeringspartnerne sine. Etter at regjeringa trakk ut de siste norske offiserene fra Irak, har de i Afghanistan ikke bare videreført, men trappet opp krigspolitikken til Bondevikregjeringa. Over 500 norske soldater og offiserer er i dag i Afghanistan. I disse dager blir nye 150 norske spesialsoldater skysset til Kabul for å beskytte narkobaronene i Karzai-regjeringa og USAs interesser.

Narkotikaproduksjonen i landet og profittene til de NATO-allierte narkobaronene har nådd nye rekordhøyder. En undersøkelse har nå slått fast at opiumsproduksjonen skyter i været nettopp på de tidene og i de områdene av landet der NATO og Operation Enduring Freedom iverksetter sine hardeste offensiver mot afghanske landsbyer.

Etter å ha bidratt aktivt til å lage et menneskelig helvete for afghanerne, stiller Jonas Gahr Støre & Co. opp med budskap om «demokratisering» og «humanitær innsats». Norge bryter Genevekonvensjonen ved å blande sammen militær og humanitær innsats.

Løgn om stabilisering

Irak og Afghanistan har aldri vært så ustabile og udemokratiske skrekkregimer som etter at USA og NATO startet sine herjinger. Henrettelsen av en kristen biskop i Bagdad, forfølgelsen av kristne og andre religiøse minoriteter og den sekteriske volden mellom sunni- og sjiamuslimske grupper i Irak var alt sammen ikke-eksisterende fenomener før den amerikanske okkupasjonen i mars 2003. I Irak anslår seriøse undersøkelser at dødstallene kan være kommet opp i over en million siden okkupasjonen.

I Afghanistan har bombetrroren vart siden 2001. Der vet vi ikke dødstallene, annet enn at de er store. Tusener fryser dessuten ihjel i de kalde vintermånedene etter at NATO og dermed Norge har jevnet husly med jorden.

Fangetransporter via Sola

Igjen er det bekreftet at CIA bruker norske flyplasser (Aftenposten 14. mars ), blant annet Sola lufthavn ved Stavanger, til sine ulovlige fangetransporter. Politikerne og regjeringa toer sine hender og spiller overrasket. Det betyr ett av to: Enten har vi ei regjering som for lenge siden har gitt USA og CIA frie tøyler og frasagt seg enhver kontroll med eget luftrom, eller så er den rett og slett inkompetent til å forsvare den nasjonale suvereniteten.

USA øker presset

USA-imperialistene sliter i både Irak og Afghanistan, og trenger andre til å betale krigskostnadene, som bare for Irak sin del nå blir anslått til tre billioner dollar (15 000 milliarder norske kroner) av nobelprisvinner og Clintonrådgiver Joseph E. Stiglitz. Derfor krever USA at Norge må bruke enda mer på «forsvaret». Etter å ha skrytt av den norske innsatsen (les: avlastninga), skrur USA frekt opp presset på Norge atter en gang:

– Vi (trenger) kapable allierte, enten det er i Darfur, Haiti, Kosovo eller Afghanistan. Det betyr å ha partnere med kapasitet til å gjøre en innsats, og jeg håper Norge vil øke sin kapasitet, sier USAs ambassadør Benson K. Whitney til Dagsavisen den 12. mars 2008.

Slik kan en ambassadør bare tiltale et land som ikke har hatt en sjølstendig utenrikspolitikk i 60 år.

Norge og ISAF skryter av sine propagandasoldater

Norge driver ikke bare med militære terroroperasjoner mot afghanerne. I tillegg har norske spesialstyrker elektronisk og psykologisk krigføring (psyops) som spesiale. Denne virksomheten har til formål å bryte ned folkets patriotisme og oversvømme dem med NATO-propaganda kamuflert som informasjon.

Forsvarets Forum skryter uhemmet av propagandasoldatene i ISAF, og refererer en tysk psyops-offiser som forklarer NATOs metoder: – Det magiske er å selge budskapene slik at leserne ikke forstår at det er psyops. Det virker så lenge hoveddelen av befolkningen ikke vet om det, sier den tyske offiseren. (Forsvarets Forum, desember 2006 )

Krigsforbrytere i rødgrønn kamuflasjedrakt

En rødgrønn fargepalett kan ikke dekke over en imperialistisk aggresjonspolitikk, og slett ikke når den i tillegg skjer på bestilling fra verdensterrorist nummer én. Vi har ingen illusjoner om Arbeiderpartiet og Senterpartiets USA-servilitet. Men når SV-ledelsen dekker sin ryggslikking av NATO bak regjeringspartnernes motvilje og press fra USA, er det ingen grunn til å la dem slippe unna med det. Når spørsmålet om norske krigsforbrytelser og lakeitjeneste for USA ikke er nok til at SV stiller ultimatum om regjeringas framtid, så fins det ikke noe spørsmål som kan være viktigere enn taburettene.

Verre enn åpne krigshissere og USA-lakeier er partier og bevegelser som danser i NATO-takt samtidig som de messer om fred og humanisme. SV av i dag er et regelrett pro-imperialistisk parti, fullstendig i lomma på NATO. Det gjelder i første rekke partiledelsen, men hva er rolla til partiets venstrefløy som ikke har solgt sine hjertesaker?

Krigsmotstand

Enten det nå skyldes partipisk eller grenseløs naivitet, så gjør denne opposisjonen en svært nyttig jobb som støtdemper for krigsforbryterne i regjeringa. Det blir gjort ved hjelp av hyklerske appeller om at det er bedre med en tannløs og «bred» fredsbevegelse som ikke er for «skarp» mot de rødgrønne krigsforbryterne. I stedet påtar denne «kritiske opposisjonen» seg å påvirke regjeringa innenfra og tvinge den til å endre NATOs strategi (!!!). Den godtar også at norske soldater kan herje fritt i Afghanistan fram til 2009, og at man først ved Stortingsvalget må sette hardt mot hardt. Dermed løper også SVs venstrefløy imperialistenes ærend ved å holde antikrigsbevegelsen i sjakk.

I krigstider er det mer enn noen gang klar tale som trengs, ikke bortforklaringer. Vi sier:

  • Hent soldatene hjem nå!

  • Still regjeringa til ansvar!

  • NATO ut av Afghanistan!

Personvernmelding