PRESSEMELDING FRA NEI TIL EU 6.2.09

Stoltenbergs enkle slagord «arbeid til alle»:
Hvorfor er det greit for AP at opptil 25.000 arbeidsplasser ryker?

Jens Stoltenberg vil innføre det omstridte tjenestedirektivet i Norge.
Som grunnlag for regjeringas flertallsbeslutning om dette viser Stoltenberg til at det er utarbeidet en rekke rapporter som viser at dette er uproblematisk.

Det Stoltenberg unnlater å informere om, er at i en av rapportene – fra Menon Business Economics – framkommer det helt klart og tydelig at tjenesteeksporten vil være betydelig mindre (12%) enn importen (15,6%).

I klartekst: En økt nettoimport på 14,7 milliarder kroner. Et tap av norske arbeidsplasser på oppimot 25.000.

APs statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Rikke Lind har kommentert dette med at «vi har ikke gått inn i detaljene i rapporten»! Rapporten er bestilt av det samme departementet, som på generelt grunnlag bruker den som sannhetsvitne for alt er vel.

Næringskomiteen på Stortinget, som nå har direktivet til behandling, er gjort kjent med opplysningene om det framtidige handelsunderskuddet.
Spørsmålet blir: Har Stoltenberg troverdighet på at «Arbeid til alle» er APs hovedprioritet? Eller er «Blind tiltro til EU» et mer dekkende slagord?

 

Den tiltakspakka som ble lagt fram for kort siden, ble beregnet å redde 15.000 arbeidsplasser.
Samtidig går altså AP-flertallet i regjeringa inn for å godta et EU-direktiv som kan sette 25.000 arbeidsplasser i fare.

Troverdighet?

Pressemelding fra Nei til EU 6. februar 2009