Uttalelse fra Nei til EUs råd, samlet i Oslo 26. oktober 2008

Etter LO-sekretariatets enstemmige og gledelige vedtak om at reservasjonsretten i EØS kan benyttes mot tjenestedirektivet, må saken nå avgjøres av den rød-grønne regjeringa.

Nei til Tjenestedirektivet! Fra Oslo 1. mai.På basis av den klare meldinga fra høringsuttalelsene som er kommet inn, og ut fra LO-sekretariatets sterke bekymring for direktivets betydning for arbeidsforhold, faglige rettigheter og offentlig styring, må regjeringa lytte til kravet om å bruke reservasjonsretten.

Å bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet må ikke sees som et problem, slik Høyre og NHO gjør, men som en rettighet, og som en mulighet.

Norsk reservasjon kan bidra til å oppfylle LOs krav, nemlig å avklare om det kan gis tilstrekkelige garantier for at bl.a. kampen mot sosial dumping i Norge kan føres uten at EU/ESA kan gripe inn. Slike garantier kan ikke gis på et ensidig grunnlag fra norske myndigheter. Det fikk vi erfare i hjemfallsaken.

EØS-avtalen inneholder ikke bare reservasjonsretten, men også bestemmelser om forhandlinger dersom en slik situasjon oppstår. EØS-avtalen vil ikke opphøre selv om Norge skulle reservere seg mot tjenestedirektivet.

Derfor må forhandlingsretten i EØS-avtalen etter en norsk reservasjon utprøves. Slike forhandlinger mellom Norge og EU er de eneste som har mulighet til å føre til en løsning som kan svare opp LOs og høringsinstansenes uro. I forhandlinger med EU etter at reservasjonsretten er brukt, må regjeringen kjempe for at EU forplikter seg til å innfri LOs krav.
Nei til EU avviser skremselspropagandaen som nå reises fra ulike hold mot norsk bruk av reservasjonsretten. Reservasjonsretten er skrevet i selve avtalen, og det er denne retten som gjør EØS overhodet lovlig i Norge.

Regjeringa har sjøl, i Soria Moria-erklæringen, klargjort at reservasjonsretten bør brukes om vitale norske interesser settes på spill av EU. Nei til EU forventer at regjeringa og regjeringspartiene griper denne muligheten. Vi vil ikke akseptere at regjeringa skyver saken foran seg til over stortingsvalget. I tilfelle vil dette vil en meget viktig valgkampsak.

 

Direktivets konsekvenser er alt for alvorlige til å bli ofret på alteret til et regjeringssamarbeid.
Kampen mot tjenestedirektivet er del av en kamp mot sosial dumping og uthuling av faglige og sosiale rettigheter som føres på flere fronter. Nei til EU gir sin støtte til alle krefter som arbeider for å forsvare grunnleggende sosiale rettigheter innenfor EØS-området.
Nei til EU krever at regjeringa bruker reservasjonsretten mot tjenestedirektivet.

For mer informasjon, kontakt Nei til EUs leder Heming Olaussen - tlf. 90155894

Personvernmelding