Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris for 2010. Tildelingen føyer seg inn i rekken av fredsprisutdelinger til hyllest for imperialismen.

I utgangspunktet er det hyklersk at et land som deltar i den imperialistiske okkupasjonen av Afghanistan og fører en blodig krig mot befolkningen der overhodet deler fredspriser. Men hykleriet stanser ikke der. Fra FrP til SV hylles Nobelkomiteen for valget.

Inga Marte Thorkildsen fra SV synes tildelingen er «flott og modig» fordi komiteen ikke har veket tilbake selv om norske og kinesiske myndigheter forhandler om en frihandelsavtale. Dette er å sette saken på hodet. Ønsket om å oppnå en frihandelsavtale og arbeidet med å støtte kreftene som kan åpne det enorme kinesiske markedet helt er i virkeligheten to sider av samme sak.

I tillegg til at Liu Xiaobo arbeider for menneskerettigheter (som for så vidt er prisverdig) tilhører han også mindretallet av kinesiske opposisjonelle som går inn for en vestliggjøring av Kina. For grådige imperialister er dette søt musikk siden det på sikt kan åpne for direkte utbytting av de kinesiske massene. En frihandelsavtale ville smake godt, men innebærer å dele en vesentlig del av utbyttet med den kinesiske overklassen. Et sammenbrudd på liknende vis som i Sovjetunionen vil være enda bedre for det vestlige borgerskapet.

Rollen til kommunister i den vestlige verden må være å motarbeide både nasjonal og imperialistisk utbytting. Det kan vi ikke oppnå gjennom støtte til Liu Xiaobo.

Personvernmelding