I ordet skal PST ha ansvaret for nasjonens sikkerhet. Den skal overvåke potensielle terrorisme og spionasje i Norge.

PST har vært essensiell i heksejakten mot venstresida der de har sløst bort millioner av skattekroner på å overvåke lovlige kommunistiske organisasjoner og andre venstreradikale i flere tiår uten å finne en eneste ting.

Det som derimot har ført til terrorisme på norsk jord er høyreekstremister, som etter andre verdenskrig har stått for flere angrep på norsk jord, fra å sprenge Oktober bokhandel i Tromsø til angrep på moskeer og som vi alle kjenner, Utøya 22 juli.

Dette burde føre til at PST rettet hovedfokus mot den gruppen som faktisk har gjennomført flere terroraksjoner på norsk jord. Istedenfor fortsatte de overvåkinga av venstresida, og i nyere tid har de retta fokuset mot muslimer. I Norge har muslimer ikke gjennomført noen terroraksjoner, noe som har ført til at PST i desperate forsøk på å forsvare sitt diskriminerende fokus på muslimer, har prøvd å klistre terrorstempelet på flere muslimer. Heldigvis har norsk rettssystem så langt vært solid nok til å slå dette tilbake.

PST fikk advarsler om Breivik lenge før terrorangrepet og kunne basert seg på opplysninger fra flere hold, både Tollvesenet og fra personer som overvåker høyreekstreme elementer på sin egen fritid. PST valgte å ignorere advarslene og fortsatte å overvåke feil målgruppe.

Etter 22. juli skulle man tro at PST endelig ville ta den fascistiske trusselen på alvor, men neida, PST slår fast at de ikke gjorde noe feil i rutinene, og at de fortsatt kommer til å fokusere overvåkingen på muslimer. 22. juli endrer ikke PST sitt fokus, og PST kommer fortsatt til å fokusere på en gruppe som ikke har forårsaka terror på norsk jord fremfor en gruppe som ikke bare har forårsaka terror, men som i flere tilfeller åpent har støtta terroraksjonen. Senest i dag, 17. januar, viser PST at de ikke evner å endre fokus.

Gjennom sitt ensidige fokus på muslimer fører PST til økt muslimhat, noe som også var motivasjonen til Breivik.

Vi mener at PST som aktør fører til større terrorfare på norsk jord og mener det er på tide å diskutere om PST i hele tatt bør eksistere i dagens form. I det minste bør PST-sjefen sparkes og EOS-utvalget eller Riksrevisjonen går igjennom ressursbruken og prioriteringene til PST.

Personvernmelding