Rettssaka mot «kommandør Anders Behring Breivik i den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen» starter den 16. april. Uka i forveien forelå rapporten fra nye rettpsykiatrisk sakkyndige. Den konkluderer stikk motsatt av den forrige vurderinga og slår fast at Breivik er strafferettslig tilregnelig. Ifølge psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen var Breivik ikke psykotisk, ikke bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i tida for ugjerningene.

Rapporten som kom fra de første rettsoppnevnte psykiaterne, Torgeir Husby og Synne Sørheim, hevdet «entydig» at massemorderen Breivik lider av paranoid schizofreni, at han er utilregnelig og dermed ikke kan straffes. Dette var og er en hån mot ofrene og mot alle progressive og demokratiske krefter. Først etter store protester og innsigelser fra en rekke andre psykiatere, ble påtalemakta presset til å innhente en ny vurdering fra uavhengige sakkyndige. Riksadvokat Tor-Aksel Busch mente det var unødvendig med nye psykiatere som skulle vurdere Breivik, det samme sa statsadvokat Inga Bejer Engh i januar.

Skulle den første diagnosen ha blitt stående ville det bety at man langt på vei frikjenner den fascistiske ideologien som har formet Breivik og som har utløst hans planlagte og systematiske massakre. Breivik anser seg sjøl for å være høyst tilregnelig. Både i lange politiavhør og i samtaler med forsvareren har han vært samarbeidsvillig og har forklart seg sammenhengende.

mikrofonstativFascisme og brun terror er ikke uttrykk for galskap, men for ekstrem kriminalitet pakket inn i politisk fraseologi. Alt dette var elementære lærdommer for en hel verden i 1945. Ingenting ved dette er endret, annet enn at noen av de nyfascistiske bevegelsene ser på staten Israel og sionismen som en handlekraftig alliert i kampen, slik for eksempel Breivik gjør. Dét forhindrer ikke at de samarbeider tett med mer tradisjonelle naziorganisasjoner og gjør felles sak med dem.

Breiviks fremste angrepsmål den 22. juli var ikke «hele det norske samfunnet», det var heller ikke muslimer eller innvandrere. Morderen levner ingen tvil om at hans «antikommunistiske motstandsbevegelse» er retta mot alt som i hans hode er «kulturmarxisme».

Terroraksjonen på Utøya kan bare forstås på bakgrunn av morderens hat mot alt som smaker av arbeiderorganisering og fagbevegelse, i kombinasjon med spredning av muslimhets. For Anders Behring Breivik er dette to sider av samme sak. Fienden er marxisme, kommunisme og islam. For ham var til og med sosialdemokratiets ungdomsorganisasjon AUF en del av det «kulturmarxistiske» komplottet han forestiller seg. I denne konteksten blir 22. juli-terroren som retta seg direkte mot unge AUF-ere en fullt ut «logisk» handling for en fascist.

Etter den siste psykiaterrapporten er det blitt van­skeli­gere å avpolitisere ter­rorhandlingen som gal manns verk. Nå later pressa som om det påhviler den en plikt til å formidle morderens budskap og motiver slik han sjøl beskriver dem, som om det dreier seg om folkeopplysning. Dagbladet, Aftenposten og VG sier at de vil gjengi Breiviks budskap i retten ord for ord. Pressa gjør seg dermed til forleggere for fascisten. Mas­­semorderen plan­legger å gjøre rettssaka til et propagandashow der han kan få formidlet sitt fascistiske og rasistiske budskap til et kobbel av pressefolk fra hele verden, gjerne også i form av «eksklusive» intervjuer.  Det er en pervertert «ytringsfrihet» som må avvises.

– Jeg tror at hvis et medium slipper til blir det som å åpne en strøm. Jeg er helt i mot å gi den mannen en mikrofon, har leder i støttegruppen for terrorofrene etter 22. juli, Trond Blattmann, sagt. Det er et standpunkt vi deler hundre prosent. Pressa har naturligvis ingen som helst plikt til å formidle Breivik sitt rasistiske og fascistiske budskap. Massemorderen brukte opp sin ytringsfrihet en gang for alle den 22. juli 2011.

Personvernmelding