Partiet Rødt held landsmøte 4.–6. mai, fem år etter partistiftinga og nedlegginga av AKP. Korleis har det gått?

roedt

I 2007 vart det som var att av AKP lik­vidert og slege saman med det dåverande Raud Valallianse (RV) til det nye Raudt. Argumentet for samanslåing var mellom anna at dette skulle gje eit sterkare revolusjonært alternativ, eit slags raudt masseparti, samstundes som «gamaldags» organisering i form av eit «fortroppsparti» hadde vorte sært og passé i vår tid. Terskelen for medlemsskap var låg, slik som i RV.  Den danske Enhedslisten var eit førebilete. Forventningane om opptur og parlamentarisk representasjon var store.

Så korleis har det gått? Ganske elendig, for å seie det forsiktig.

Du kan lesa heile artikkelen om Raudt og lærdomar av AKPs vokster og fall i den seinaste utgåva av tidsskriftet Revolusjon.

Personvernmelding