KPml har innlevert klage til Pressen faglige utvalg (PFU) over norske mediers spredning av 22. juli-terroristens fascistiske budskap.

Aftenposten som forlegger for terroristen. Men de var slett ikke aleine.Aftenposten som forlegger for fascisten (18. april 2012). Men avisa var slett ikke aleine om dét.Etter ti intensive uker ble rettssaka mot fascisten og massemorderen Breivik avslutta den 22. juni. Her fikk han nok en gang legge fram sitt fascistiske budskap, denne gang gjennom en sluttbemerkning som varte i nærmere en time. Innholdet ble heller ikke nå gjengitt med lyd og bilde, men NTB la ut «budskapet» i tekstform i tilnærmet sanntid.

Slik har det vært gjennom hele rettssaka. Pressa og mediene har i praksis vært forleggere for fascisten, slik vi advarte mot før rettssaka tok til. Helst ville mediene kringkaste hele rettssaka på direkten, men det satte retten heldigvis bom for.

Lippestad: – Det er pressen som formidler hans budskap, ikke vi

På pressekonferanse etter rettsakens siste dag ble pressens rolle treffende illustrert av forsvarer Geir Lippestad.

Journalist: – Når det gjelder tiltaltes siste sluttbemerkning, vil den bli formidlet på noen måte, for eksempel gjennom internett?
Lippestad: – Jeg aner ikke. Det er det dere som bestemmer. Det er jo pressen som formidler hans budskap. Vi har aldri formidlet noe budskap og han selv sitter i kjelleren på Ila og har ikke tilgang til internett eller noe annet.

Kommunistisk plattform ved talsperson Torstein Skarbø har innklagd medienes opptreden overfor PFU. Stort sett hele medie-Norge har kjørt ei felles linje i denne saka, klagen fra KPml er derfor ikke rettet bare mot en eller flere konkrete aviser, men også mot Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Klagen fra KPml er todelt. Første del gjelder det konkrete forholdet som dreier seg om massespredning av terroristens ideologiske budskap, både via tiltalte og gjennom hans fascistiske åndsfrender fra organisasjoner av typen SIAN, NDL osv.

Andre del gjelder medienes fortielse av forpliktelsene som følger av FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, Norges konsekvente brudd på oppfølging av konvensjonstekstens artikkel 4 og det nesten totale fraværet av mediekritikk av norske myndigheter for dette forhold.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvoll i Norsk Presseforbund har gitt et foreløpig svar på klagen, der han blant annet viser til at den vil bli behandlet av PFU og styret i Norsk Presseforbund som møtes i september.

Dom i rettssaka mot terroristen faller den 24. august.

Personvernmelding