«Anders Behring Breivik har ingen rett til ytringsfrihet. Han har meldt seg ut av det offentlige ordskiftet. Hans handlinger fratar ham retten til å delta som likeverdig i den offentlige samtale», sa generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold til Klassekampen nylig. Antirasistisk Senter har ytret seg i samme retning.

Slike utsagn, som man skulle tro var innlysende og ukontroversielle, har avfødt en hissig diskusjon der Kokkvold og Kari Helene Partapuoli blir framstilt som fiender av demokratiet og ytringsfriheten. Også noen sjølerklærte antifascister henger seg på. Tor Bach og Vepsen mener at terroristen gjerne bør få kvitre i vei på en twitterkonto fordi det bare er «en promille av en promille som mener det er legitimt å drepe barn».

Absurditeter som dette viser at presumptivt oppegående folk ikke har lært noe som helst av 22. juli og den fascistiske og rasistiske ideologien og propagandaen som ligger til grunn for de bestialske terrorhandlingene. Terroristens motivasjonsfaktor var faktisk propagandaflommen som ikke minst har flytt i og gjennom de sosiale mediene, og som gjør det fremdeles. I ytringsfrihetens navn vil man at Breivik skal få fortsette der han slapp og inspirere flere tempelriddere.

Det er ufattelig naivt å tro at hans budskap ikke finner grobunn, sjøl om de fleste som tar til seg fascistpropagandaen nok synes at han i handling «gikk litt langt».

Det kan åpenbart ikke gjentas ofte nok: Fascisme er ikke en hvilken som helst ideologi. Det er menneskeforakt, mord og kriminalitet forkledd som ideologi.

At «kulturmarxister» og «ikke-europeere» kan og bør tas av dage, er enkel fascistisk logikk. Om også barn blir drept er snarere en uheldig bieffekt når fascister skal omsette slagordet «bedre død enn rød» i handling. Som på Utøya.

De rasistiske og fascistiske miljøene har dessverre ikke blitt svekket av terrorhandlingene 22. juli. Disse folkene har på ingen måte gått under jorda, vel vitende om at det fins nyttige idioter som villig insisterer på at de bør får «ytre» seg, endatil i demokratiets navn. Dagen etter at rettssaka i Oslo Tinghus var avslutta hadde NDL og SIAN mage til å avholde en markering i Stavanger, der de fikk massiv politibeskyttelse på skattebetalernes regning. Dette er den siste av flere nazidemonstrasjoner i flere byer, som riktignok samler et fåtall på gata, men desto flere på nettsteder som Facebook.

Medienes velvillige gjengivelse av hvert ord fra Breiviks forsvarstale i retten har allerede gjort betydelig skade i form av massespredning av fascistisk ideologi.

Derfor har Kommunistisk plattform innlevert klage til Pressens faglige utvalg. Vi protesterer mot at ei samla presse har fungert som mikrofonstativ for terroristens fascistiske budskap, og at mediene faktisk ønsket å gjøre dette i enda større grad enn retten ga dem lov til. Og vi protesterer mot at mediene fortier Norges vedvarende krenkelser av FNs konvensjon mot rasediskriminering, som blant annet pålegger den norske staten å forby fascistiske og rasistiske organisasjoner og deres propaganda.

For KPml er det innlysende at Breivik må hindres i å få spre enda mer av sitt fascistiske tankegods enn han allerede har gjort.

Personvernmelding