Norsk politikk

Statsmakt og politi blottet for troverdighet

Rapporten fra 22. juli-kommisjonen   Helt grunnleggende for legitimiteten til en hvilken som helst statsmakt er at den er i stand til å verne om sine egne innbyggere. Gjørv-kommisjonens rapport (NOU 2012:14) påviser i detalj at den borgerlige norske staten var fullstendig ute av stand til dette den 22. juli 2011.

Terrorberedskap - effektivt når det gjelder Israels ambassade, som her på bildet.Konklusjonene fra kommisjonen er en total slakt av det norske statsapparatet, av regjeringa og embetsverket, og i særdeleshet av politiet og politiledelsen. Rapporten avslører elendig krisehåndtering, ansvarspulverisering og manglende evne til å iverksette beslutninger tatt av de samme instansene. Granskningsutvalget påviser brutalt og detaljert at seindrektighet og ansvarsfraskrivelse ga Utøya-terroristen en ekstra halvtime til å fortsette sin drapsorgie mot forsvarsløse ungdommer.

Slutningene er diametralt motsatt av politiets interne «granskning», som ikke er annet enn en hvitvasking av etaten, og ikke minst av egen ledelse.

Les mer: Statsmakt og politi blottet for troverdighet

Nyttige idioter for fascistene?

«Anders Behring Breivik har ingen rett til ytringsfrihet. Han har meldt seg ut av det offentlige ordskiftet. Hans handlinger fratar ham retten til å delta som likeverdig i den offentlige samtale», sa generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold til Klassekampen nylig. Antirasistisk Senter har ytret seg i samme retning.

Slike utsagn, som man skulle tro var innlysende og ukontroversielle, har avfødt en hissig diskusjon der Kokkvold og Kari Helene Partapuoli blir framstilt som fiender av demokratiet og ytringsfriheten. Også noen sjølerklærte antifascister henger seg på. Tor Bach og Vepsen mener at terroristen gjerne bør få kvitre i vei på en twitterkonto fordi det bare er «en promille av en promille som mener det er legitimt å drepe barn».

Les mer: Nyttige idioter for fascistene?

22. juli-rettssaka: KPml har innlevert klage til PFU

KPml har innlevert klage til Pressen faglige utvalg (PFU) over norske mediers spredning av 22. juli-terroristens fascistiske budskap.

Aftenposten som forlegger for terroristen. Men de var slett ikke aleine.Aftenposten som forlegger for fascisten (18. april 2012). Men avisa var slett ikke aleine om dét.Etter ti intensive uker ble rettssaka mot fascisten og massemorderen Breivik avslutta den 22. juni. Her fikk han nok en gang legge fram sitt fascistiske budskap, denne gang gjennom en sluttbemerkning som varte i nærmere en time. Innholdet ble heller ikke nå gjengitt med lyd og bilde, men NTB la ut «budskapet» i tekstform i tilnærmet sanntid.

Slik har det vært gjennom hele rettssaka. Pressa og mediene har i praksis vært forleggere for fascisten, slik vi advarte mot før rettssaka tok til. Helst ville mediene kringkaste hele rettssaka på direkten, men det satte retten heldigvis bom for.

Les mer: 22. juli-rettssaka: KPml har innlevert klage til PFU

Moderne bondeopprør

Bondeopprør har lange tradisjonar i Noreg. No er det ikkje lengre kamp mot kongemakt el framandvelde slik som i tidlegare tider, men motstand mot den raudgrøne Stoltenbergregjeringa som opptek bøndene.

Les mer: Moderne bondeopprør

Fem år med Raudt

 

Partiet Rødt held landsmøte 4.–6. mai, fem år etter partistiftinga og nedlegginga av AKP. Korleis har det gått?

roedt

I 2007 vart det som var att av AKP lik­vidert og slege saman med det dåverande Raud Valallianse (RV) til det nye Raudt. Argumentet for samanslåing var mellom anna at dette skulle gje eit sterkare revolusjonært alternativ, eit slags raudt masseparti, samstundes som «gamaldags» organisering i form av eit «fortroppsparti» hadde vorte sært og passé i vår tid. Terskelen for medlemsskap var låg, slik som i RV.  Den danske Enhedslisten var eit førebilete. Forventningane om opptur og parlamentarisk representasjon var store.

Så korleis har det gått? Ganske elendig, for å seie det forsiktig.

Du kan lesa heile artikkelen om Raudt og lærdomar av AKPs vokster og fall i den seinaste utgåva av tidsskriftet Revolusjon.

Gjester

Vi har 46 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding