Norsk politikk

Nei til fascistpropaganda!

Den fascistiske terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik forklarer seg i Oslo Ting­rett. Han har fått legge ut om sitt forkvaklete syn på verden og blitt hyppig referert i mediene. Skal han virkelig få spre budskapet sitt til omverdenen?

Talefriheten som massemorderen får i retten, vekker oppsikt i utlandet. Som The Times skriver på lederplass: «Breivik har innrømmet sine ugjerninger, altså burde rettsaken ikke handle om hans rettigheter, men om hans ofre» (sitert av Aftenposten).

Mediene har lagt seg flate for terroristen og legger villig ut det han sier. Det gir resultater. Flere uttrykker sin støtte til drapsmannen i kommen­tarfeltene på nettet. At fascistiske miljøer har blitt kraftig styrket etter 22. juli, er en ikke-sak.

Kamp mot fascisme og nazisme!
Forby fascistisk organisering!

La ikke fascisten få et mikrofonstativ

mikrofonstativRettssaka mot «kommandør Anders Behring Breivik i den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen» starter den 16. april. Etter den siste psykiaterrapporten er det blitt vanskeligere å avpolitisere terrorhandlingen som gal manns verk.

Nå later pressa som om det påhviler den en plikt til å formidle morderens rasistiske og fascistiske budskap. Det må avvises.

Les mer: La ikke fascisten få et mikrofonstativ

PST og terrorisme

I ordet skal PST ha ansvaret for nasjonens sikkerhet. Den skal overvåke potensielle terrorisme og spionasje i Norge.

PST har vært essensiell i heksejakten mot venstresida der de har sløst bort millioner av skattekroner på å overvåke lovlige kommunistiske organisasjoner og andre venstreradikale i flere tiår uten å finne en eneste ting.

Det som derimot har ført til terrorisme på norsk jord er høyreekstremister, som etter andre verdenskrig har stått for flere angrep på norsk jord, fra å sprenge Oktober bokhandel i Tromsø til angrep på moskeer og som vi alle kjenner, Utøya 22 juli.

Les mer: PST og terrorisme

Nobelpris og frihandel


Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris for 2010. Tildelingen føyer seg inn i rekken av fredsprisutdelinger til hyllest for imperialismen.

I utgangspunktet er det hyklersk at et land som deltar i den imperialistiske okkupasjonen av Afghanistan og fører en blodig krig mot befolkningen der overhodet deler fredspriser. Men hykleriet stanser ikke der. Fra FrP til SV hylles Nobelkomiteen for valget.

Les mer: Nobelpris og frihandel

Kommunistar må fortena tillit og respekt

 

Dei stadige «avsløringane» kring SOS Rasisme sin bruk av offentlege tilskotsmidlar, tvil kring medlemstalet på 40 000 og koplinga mellom desse sakene og Ten folket, er sers negative. Dei vert nytta i ein klar antikommunistisk kampanje, som vi sjølvsagt ikkje har tenkt å bidra til. Dei underliggande antikommunistiske motiva er hovudsida i utalet av medieoppslag som har ein reaksjonær agenda. Dei som går i spissen for å gjera kriminaliseringa mest plausibel, er naturlegvis «venstreorienterte» medium som Klassekampen og meir useriøse aktørar som Dagbladet.

Det som er trist er at vi verkeleg treng SOS Rasisme som antifascistisk masseorganisasjon. Det er eit tungt ansvar å diskreditera ein antirasistisk front kor mange har lagt ned godt og naudsynt arbeid.

Les mer: Kommunistar må fortena tillit og respekt

Gjester

Vi har 90 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding