Norsk politikk

Programdebatt i Rødt

Partiet Rødt skal ha landsmøte og vedta et nytt program i slutten av mai. Både programforslaget og debatten viser hvor langt det reformistiske forfallet er kommet. Programmet er på sitt beste umarxistisk, på sitt verste klart anti-marxistisk.

Arne Rolijordet fra programkomiteen medgir at «(D)et mest påfallende trekket med responsen så langt er allikevel at forslaget ikke vekker noen entusiasme noe sted.» Like fullt har forslaget møtt kraftig kritikk fra venstre i den interne diskusjonen, blant annet i medlemsbladet Opprør. Imidlertid har Rødt latt være å ta med noe av denne kritikken blant de innleggene som er lagt ut på verdensveven.

Kpml.no mener at det politisk-ideologiske forfallet i Rødt er av betydning for flere enn Rødts egne medlemmer, og vil derfor offentliggjøre innspill som partiledelsen ønsker skal holdes internt. Innlegget nedenfor fra medlemsbladet Opprør gir et klart bilde av et parti som spriker i alle retninger, og uttrykker samtidig frustrasjonen til de som fortsatt velger å kjempe i motvind i håp om å få gjennomslag for i hvert fall noen revolusjonære standpunkter i Rødt.

Les mer: Programdebatt i Rødt

Nei takk til meir overvaking

Fri informasjonsflyt - rett inn i registraEUs datalagringsdirektiv er kome til Noreg, og sjeldan har vi sett meir tverrpolitisk motstand mot eit EU-direktiv. Det er bra, men so er òg dette direktivet noko alle bør kunne sameinast mot.

Det skal påleggjast nettoperatørane, både på fasttelefon-, mobil- og internettmarknaden, å lagra trafikkdata i minst seks månader, maksimalt 24. Dei skal registrera mottakar og avsendar på e-post, tekstmeldingar og mobilsamtalar, og dei skal registrera kvar vi er når vi sender eller pratar med nokon. Det einaste som ikkje skal registrerast, er innhaldet.

Les mer: Nei takk til meir overvaking

Valget: Sosialdemokratiet festner grepet

Når ingen reelle alternativer til de borgerlig-parlamentariske «blokkene» fantes og det gjaldt å holde FrP utenfor regjeringskontorene, sørga folkevettet for valgvind for Ap. Det er fullstendig logisk: Hvorfor stemme på små sosialdemokratiske partier som SV og Rødt når det finns et stort?

Samtidig dekker valget over en voksende folkelig frustrasjon: Tross et voldsomt mediakjør med fokus på at hver stemme ville telle i et halsbrekkende oppgjør mellom de to «blokkene», lot mer enn hver fjerde velger være å legge ei partiliste i urna. Det er den laveste valgdeltakelsen siden 1927. I tillegg brukte et ukjent antall muligheten til å levere blank stemmeseddel.

 

Les mer: Valget: Sosialdemokratiet festner grepet

Agitator, organisator og agent

 Haakon Lie ble 103 år gammel. Nå jobbes det på spreng for å gi mannen et positivt ettermæle.

Arbeiderpartiet vet å takke sin generalsekretær med en storslått minnestund, og det mangler ikke på godord fra hele den politiske eliten, fra Frp til SV, over mannen som «reddet Norge fra kommunistene». Det er selsomt å registrere hvordan katter som har vendt hjem til faderhuset, som Oslo Aps Jan Bøhler (tidligere AKP-er), deltar i hyllesten uten nevneverdige motforestillinger. Raymond Johansen, tidligere markert SV-politiker, rakk også å få klapp på skulderen fra n'Haakon da han tiltrådte som arvtaker i rolla som Arbeiderpartiets mektige partisekretær.

Les mer: Agitator, organisator og agent

Hvorfor er det greit for AP at opptil 25.000 arbeidsplasser ryker?

PRESSEMELDING FRA NEI TIL EU 6.2.09

Stoltenbergs enkle slagord «arbeid til alle»:
Hvorfor er det greit for AP at opptil 25.000 arbeidsplasser ryker?

Jens Stoltenberg vil innføre det omstridte tjenestedirektivet i Norge.
Som grunnlag for regjeringas flertallsbeslutning om dette viser Stoltenberg til at det er utarbeidet en rekke rapporter som viser at dette er uproblematisk.

Det Stoltenberg unnlater å informere om, er at i en av rapportene – fra Menon Business Economics – framkommer det helt klart og tydelig at tjenesteeksporten vil være betydelig mindre (12%) enn importen (15,6%).

I klartekst: En økt nettoimport på 14,7 milliarder kroner. Et tap av norske arbeidsplasser på oppimot 25.000.

Les mer: Hvorfor er det greit for AP at opptil 25.000 arbeidsplasser ryker?

Gjester

Vi har 106 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding