Norsk politikk

Kommunevalget: Velgersmekk til de blåbrune partiene

Valgresultatet er først og fremst en folkets straffeaksjon mot regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet. Samtidig synker oppslutninga om valget. Fire av ti ser ingen grunn til å oppsøke stemmelokalene.

Valgdeltakelsen fra bydel Alna i Oslo endte på 32,3 prosent. Utsnitt fra NRKs valgresultat.I bydelen Alna i Oslo var det en av tre som stemte.I byer som Tromsø og Bergen er Høyre halvert, mens Fremskrittspartiet og regjeringas støttepartier KrF og Venstre gjør et dårlig valg.

Den store landsvinneren er Miljøpartiet de Grønne (MDG), som mer enn dobler sin oppslutning mange steder. Senterpartiet har også god framgang. Rødt, SV og Arbeiderpartiet har gjort det godt i flere byer, men på landsbasis er framgangen beskjeden.

Les mer: Kommunevalget: Velgersmekk til de blåbrune partiene

En stusslig agenda

Morgenbladet har i slutten av august et intervju med lederne av tre av Norges såkalte tankesmier - Civita, Agenda og Manifest. Det er henholdsvis Kristin Clemet, Marte Gerhardsen og Cathrine Sandnes. Avisen innleder med å omtale høstens kommunevalgkamp som "en stusslig forestilling".

Les mer: En stusslig agenda

Kraftfull jernbaneprotest

To tusen jernbaneansatte snudde ryggen til samferdselsministeren under den politiske streikemarkeringa mot jernbanereformen for privatisering av persontrafikken.

GULE ELLER BLÅ TOGSELSKAP HJELPER IKKE NÅR DET ER INFRASTRUKTUREN SOM SKRANTER.

Vi streiker for deg! Politisk streik 15. juni 2015.Togstansen og markeringene i alle de store jernbanebyene varte i tre timer. Men folkevett og sunn fornuft biter ikke på den anbudskåte høyreregjeringa og dens støttepartier. Det som er samfunnsmessig lurt, er for regjeringa en avsporing fra traseen som storkapitalen og EU har staket ut for den.

Les mer: Kraftfull jernbaneprotest

Miljøpartiet trenger et klimaskifte

Miljøavfall.Hvis det er sånn at «det grønne skiftet» og klimaet er de altoverskyggende spørsmålene i vår tid, så betyr det nødvendigvis at alle andre spørsmål er enten underordna eller uvesentlige. En sånn virkelighetsforståelse kan kanskje virke systemoverskridende, men er i realiteten det motsatte.

Den 10. mai avslutta Miljøpartiet de Grønne (MDG) sitt landsmøte i oljebyen Stavanger med drastiske forslag om å avvikle oljeindustrien helt og holdent. Delegatene ankom på sykkel, spiste vegetarmat og plukket søppel istedenfor å gå på bar. Dette partiet uten partileder er «de nye revolusjonære», skal vi tro Martine Aurdal i Dagbladet.

Det hele høres friskt og frodig ut. Miljøpartiet de Grønne har da også fosset fram på meningsmålingene de siste månedene. På overflaten ser MDG ut til å være et parti som utfordrer makta og de etablerte partiene. Partiet scorer på å insistere på at det er blokkuavhengig, men vil samarbeide til høyre og til venstre der det måtte passe.

Livskvalitet og fornybar fremtid er sentrale slagord. Partiet krever nedgang i forbruket og mer fritid istedenfor lønn. Derfor har partiet en særlig appell til deler av ungdommen – ved siden av en eldre hippiegarde som i partiet øyner sin miljørenessanse.

Så spørs det om den grønne overflaten er frisk salat eller muggsopp.

Dobbeltkommunikasjon

Med sin grønne profil er MDG først og fremst en alvorlig utfordring for Venstre og SV, som begge framstår som sidrumpa ansvarlige og avleggs i sammenlikning. Men partiet gjør også innhogg i antiimperialistiske og progressive miljøer som lar seg blende av partiets humanistiske image og dets profil som talerør for rettferdig fordeling av godene, også internasjonalt.

Les mer: Miljøpartiet trenger et klimaskifte

NRK struper demokratiet

roedtDet stundar mot eit nytt val der dei politiske skillelinene er mindre enn nokon gong. For å gjere valkampen enda meir keisam enn vanleg, vil NRK stengje partiet Raudt ute frå partileiardebatten og valgomaten sin. Dette er ikkje anna enn eit nytt åtak på demokratiet.

Les mer: NRK struper demokratiet

Gjester

Vi har 175 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding