Norsk politikk

Den irrasjonelle antikommunismen

Hans Petter Sjøli kommenterer 28. mai den norske utgjevinga av boka om Blekingegadebanden under overskrifta «Den rasjonelle absurditet». Han går med rette til felts mot idealisering av den sekteriske gruppa kring Gottfred Appel som tydde til bankran og førebudde individuelle terrorhandlingar i mistydd solidaritet med palestinarane sin kamp mot Israels statsterror. Den veldige mediemerksemda vi i dag ser rundt denne gamle historia, er neppe tilfeldig, i ei tid der både det danske og norske overvakingsapparatet mot eigne innbyggarar vert trappa opp.

Les mer: Den irrasjonelle antikommunismen

Stalin som prügelknabe

Innlegg fra Kommunistisk plattform i Klassekampen mandag 28. april. Det trykte innlegget er en god del forkortet. Nedenfor kan du lese det opprinnelige innlegget i sin helhet.

Partiet Rødt er fortsatt, ett år etter fusjonen av RV og AKP, en politisk bastard. Den mest reformistiske fløyen i partiet synes at utviklinga i retning av et tradisjonelt europeisk venstreparti tilpasset den borgerlige parlamentarismens rammeverk (av typen Enhedslisten, Vänstern og Die Linke), går for langsomt. Noen av disse elementene har med offentlig brask og bram tatt farvel og truer med å finne seg andre jaktmarker.

Partiledelsen har et stort problem. De objektive politiske vilkåra for å etablere et sterkt rødt alternativ til venstre for et imperialistisk SV i regjering er særdeles gunstige. Da må man finne noen å legge skylda på for internt kaos og manglende framgang på den parlamentariske arena, uten å legge seg ut med noen av partiets hovedfløyer. Og samtidig drive partiprosjektet Rødt nye hakk til høyre. En passende hoggestabbe er «stalinistene» i og omkring Rødt og Rød Ungdom, som det nå er innledet en hekseprosess imot.

Les mer: Stalin som prügelknabe

Hent soldatene hjem! Still regjeringa til ansvar!

Irak og Afghanistan har vært sammenhengende hærtatt og terrorisert i mer enn fem år, lengre enn den tyske okkupasjonen av Norge varte.

Fem år etter invasjonen av Irak går folk over hele verden ut i gatene for å markere sin krigsmotstand og sin solidaritet med de okkuperte folkene. Det irakiske og afghanske folkets motstand er rettferdig. Ut med NATO-bandittene! Hent soldatene hjem!

Les mer: Hent soldatene hjem! Still regjeringa til ansvar!

SV, del av norsk imperialisme

Sjeldan fær me so tydelege politiske lærestykke som årsmøtet i Fredsinitiativet 14. februar i år. SV tona flagg til forsvar for NATOs vedvarande kriging i Afghanistan til dei grader at det trugar med å lamma heile antikrigsrørsla.

Det er om lag 10 år sidan tidsskriftet Vardøger kom ut med eit nummer som bar tittelen ”SV på sotteseng”. Venstresida i SV, som er miljøet kring Vardøger, oppsummerte då at partiet hadde kome i bakevja når det galdt dei klassiske merkesakene som var so viktige for partigrunnleggjarane tidleg på 1960-talet: Nei til NATO og Nei til EEC. I dag er oppsummeringa deira meir korrekt enn nokon gong, berre med det viktige tillegget at dei sjølve, venstre-SV-arane, er med på høgreutglidinga.

Les mer: SV, del av norsk imperialisme

Arbeidernes kommunistparti – vokster og fall

35 år sia AKP (m-l) vart stifta

Sigurd Allern og Pål SteiganDå Arbeidernes kommunistparti, marxist-leninistene, (AKP (m-l)) vart offisielt skipa, 18. februar 1973, var det uttrykk for at tendensen med byggjing av kommunistiske parti inspirert av serleg dei kinesiske og albanske kommunistane sin kamp mot dei krustsjov-revisjonistiske partia, den sovjetiske sosialimperialismen og dei revisjonistiske statane i Aust-Europa, og radikaliseringa av ungdomen i Vest-Europa, òg for alvor var komen til Noreg. 

Les mer: Arbeidernes kommunistparti – vokster og fall

Gjester

Vi har 111 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding