Kinas gjeld er firedoblet siden 2007. Bilde fra Shanghai.Kinas gjeld er firedoblet siden 2007. Bilde fra Shanghai.Den såkalte finanskrisa som slo inn i 2007-2008 er langt ifra overvunnet. Krisetiltak som pengetrykking og massive nedskjæringer har ikke løst problemene i den kapitalistiske verdensøkonomien.

Verden som helhet er i dag mer forgjelda enn den var i 2008.

Flere sentralbanker, blant annet den svenske, kjører nå med minusrenter i et forsøk på å blåse nytt liv i økonomien og styrke konkurranseevnen gjennom økt forbruk. Resultatet av denne politikken er i liten grad økt vekst. Det som virkelig vokser, er aksjespekulasjon og eiendomspriser. Under alle omstendigheter øker gjelda raskere enn veksten.

I Nord-Europa bygger det seg opp en gigantisk boligboble, med Danmark og Norge i tet. Ingen veit når bobla brister, bare at det må skje.

Også Kina i gjeldsfella

EU-landa sitter like fast i gjeldsklisteret som de har gjort de siste sju åra. Washington Post melder at subprime-lån, lån av samme type som utløste fallet til investeringsbanken Lehman Brothers og et ras av tvangsauksjoner, nå er tilbake i samme omfang som i 2007. 

En enda mørkere melding for den kapitalistiske verdensøkonomien er at vekstmotoren Kina ikke bare er i ferd med å stagnere, men at den kinesiske gjelda dessuten har firedoblet seg siden 2007. Den kinesiske gjelda utgjør nå en større andel av BNP enn det som er tilfellet for USA.

Samme ubrukelige kriseresept

Svaret som borgerskapets økonomer gir på kriseutviklinga er enda mer av samme kvakksalvermedisin: Mer nedsalg av statlig eiendom og infrastruktur, og sjølsagt enda flere innstramminger. Det vil si at de fattige skal fortsette å betale krisa for de rike.

Men det går ikke i det uendelige. Utilfredsheten syder i hele den kapitalistiske verden, ikke minst sør i Europa.

Kapitalistenes krisesvar er kutt i sosiale goder, avskaffing av demokratiske rettigheter, økt overvåking og kontrolltiltak, oppmuntring av fremmedhat og fascisme – og i siste instans: krig.

Arbeiderne og folket er i ferd med å finne fram til et helt annet svar: Å avskaffe problemets kjerne, det vil si det kapitalistiske systemet som med lovmessighet avler krise, undertrykking og krig.

Se også denne artikkelen fra Aftenposten:

Gjester

Vi har 76 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding