Dårlige tider for tørrlast betyr dårlige tider for verdenshandelen.Dårlige tider for tørrlast betyr dårlige tider for verdenshandelen.Uroen på børsene den siste tida gjenspeiler at varehandelen på verdensmarkedet har bremsa opp.

Det er ikke bare oljetankerne og supplybåtene som er uvirksomme på grunn av den lave oljeprisene. Også tørrlastflåten står mer eller mindre uten oppdrag, med fraktrater som ikke dekker driftskostnadene.

Hundrevis av skip ligger for anker. Baltic Dry-indeksen har i vinter ramlet til historisk lave nivåer – i den grad at det enkelte dager ikke har vært et eneste skip i transitt mellom Europa og Nord-Amerika.

Nedgangen er på langt nær begrensa til skipsfarten over Atlanterhavet. Hele verdensflåten er berørt. En viktig årsak er at Kina har kuttet ned på importen av råvarer, og særlig kull.

Dette betyr langt mer enn at John Fredriksen og andre tank- og tørrlastredere taper store penger. Det er et varsel om at verdenshandelen er i ferd med å få en bråstopp.

Ei ny overproduksjonskrise gjør at fabrikkene kutter produksjonen samtidig som råvarelagrene er fylt opp. Med sviktende markeder og kriseramma virksomheter, får kredittverdigheten til kjøperne større betydning for eksportørene og for fraktmarkedet. Under krisa i 2008 sto shippingmarkedet stille i tre døgn av frykt for at kjøperne ikke ville gjøre opp for seg.

Den krisa er som kjent «løst» ved at sentralbankene i USA og Europa har øst lekepenger ut over markedene. Men dette tiltaket, som normalt ville gi voldsom inflasjon, har i stedet ført til prisfall og tendenser til deflasjon. Det som i et par tiår har vært den japanske syke, har spredd seg til USA og Europa.

Det er dystre utsikter for den kapitalistiske verdensøkonomien. Dampen har gått ut av det kinesiske lokomotivet som denne gangen neppe makter å få markedstoget tilbake på skinnene igjen.