Kapitalens nye regjering er lutter øre. Ikke overfor velgerne, men overfor milliardærene.

De som ga valgkampbidrag til Høyre og FrP får nå tilbakebetalt med renters rente.De som ga valgkampbidrag til Høyre og FrP får nå tilbakebetalt med renters rente. Canica er selskapet til Stein Erik Hagen.
Det framgår med all tydelighet av H/FrP sitt reviderte forslag til statsbudsjett. Monopolborgerne som pøste millioner inn i partikassene til Høyre og FrP før valget får nå godt betalt med skattelettelser på hundretalls millioner. Det gjelder ikke minst rederi- og handelskapitalen.

Gir og tar

Regjeringa gir skattelette med den ene handa samtidig som den tar med den andre. Finansminister Siv Jensen fra «partiet for folk flest» putter millioner i lommene på Olav Thon, Kjell Inge Røkke osv. Kaksene får en ekstra gave i form av kutt i formueskatten og arveavgifta. Landets ti rikeste vil spare 50 millioner i skatt, ifølge NRKs beregninger.

Økt trygdeavgift

«Folk flest» vil derimot knapt merke endring i skattebyrden, mens pensjonister risikerer skatteskjerpelse. Trygdeavgifta øker med 0,4 prosentenheter «for å finansiere en del av reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt» som det heter i tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet. Pensjonistene vil etter forslaget få en trygdeavgift på 5,1 prosent mot 4,7 prosent i dag.