1917–2016  99 ÅR SIDEN OKTOBERREVOLUSJONEN

StalinJ. V. Stalin skreiv denne artikkelen i «Pravda» 7. november 1927 til minne om tiårsjubileet for Oktoberrevolusjonen.

«Oktoberrevolusjonen har tilføyd verdenskapitalismen et banesår den aldri mer vil komme seg av. Nettopp derfor vil kapitalismen aldri gjenvinne den ”likevekt” og den ”stabilitet” som den hadde før Oktober», skriver Stalin blant annet.

Heftet er utgitt av Forlaget Revolusjon i 2002. Det er nå også tilgjengelig for gratis nedlasting i pdf-format på kpml.no

Personvernmelding