Av sekretariatet i sentralkomiteen i All-Unionens kommunistiske parti (bolsjevikene)

I anledning 140-årsdagen for V.I. Lenins fødsel

V. I. LeninDen 22. april 2010 feirer kommunister og revolusjonære over hele verden, alle som tror på idealer om frihet og folkenes uavhengighet, alle som slåss mot imperialismen og reaksjonen, alle progressive mennesker, 140-årsdagen for V.I. Lenins fødsel, hans navn og gjerninger som ble et symbol på frigjøring for alle undertrykte.

140-årsjubileet for grunnleggeren av leninismen og sovjetstaten  faller sammen med at Lenins fedreland er offer for den gjenreiste  kapitalismen. Den kapitalistiske restaureringa begynte med den XX.  partikongressen (denne kongressen fant sted i 1956 – overs. anm.),  kongressen markerte en revisjonistisk avsporing fra V. I. Lenins  anvisninger som var blitt holdt i hevd i SUKP (b) under ledelse av den  geniale videreføreren av Lenins idealer – J. V. Stalin.

Dagens russiske regime, som har etablert et halvfascistisk diktatur og tyr til voldsomme undertrykkingstiltak under falske slagord som «kamp mot terrorisme og ekstremisme», og nylig også «beskyttelse av barn» – for å skille barn fra sine foreldre av politiske grunner, har kastet  Russland inn i en avgrunn av katastrofer og lidelser for de breie  massene.

Når det gjelder absolutt nedgang i folketallet og  barnedødelighet, når det gjelder kriminalitet og narkotikaomsetning, når  det gjelder slavehandel og korrupsjon og lignende motbydelige  indikatorer, inntar Russland førsteplass i verden.

Herskerklassen  sprer om seg med anti-NATO-slagord, men fortsetter med å endre Russland til et vedheng til transnasjonale selskaper. De eksporterer landets mineraler til dumpingpris, plasserer gull og verdipapirer i utenlandske banker og legger ei løkke om halsen på landet vårt. Det som foregår i Russland i dag kan ikke kalles annet enn folkemord på det multinasjonale folket i Russland, og først og fremst på det russiske folket. Kapitalismen som har gjenerobret Russland tar sin hevn over leninismen, over den store oktoberrevolusjonen, den sosialistiske oppbygginga, uavhengigheten og den store seieren over fascismen.

Situasjonen  som utvikler seg i landet vårt viser tydelig at det bare fins en utgang og en utvei fra dagens tilstand. Den eneste redning av landet og folket i Russland er den sosialistiske revolusjonen. Derfor har vi,  bolsjevikene, forent i All-Unionens kommunistiske parti (bolsjevikene)  heist den røde fana med Lenins udødelige ideer. Vi oppfordre det  arbeidende folket i Russland til å reise seg under dette banneret, til å  reise seg til kamp for å redde fedrelandet, barna våre, til kamp for et sosialistisk Sovjet-Russland!

Lenge leve leninismen!

Oversettelse ved Revolusjon

Personvernmelding