Generalstreiken 28. januar:

Regn, sludd og kulde hindra ikke flere titusener fra å møte opp og gi den reaksjonære regjeringa klar melding: Arbeidsmiljøloven skal ikke røres!

Fra streikemarkeringa foran Stortinget 28. januar.Fra streikemarkeringa foran Stortinget 28. januar.Den politiske storstreiken samla imponerende oppslutning fra organiserte i så vel LO som UNIO og YS på nesten 200 steder på fastlandet og på Svalbard. Hver av markeringene i storbyene Oslo, Bergen og Trondheim mønstra mellom ti og femten tusen fagorganiserte.

Men onsdagens to timer lange stormarkering til forsvar for arbeidsmiljøloven og søndagsfri er neppe nok til å stanse angrepa fra den arbeiderfiendtlige regjeringa. Streiken bør tjene som en første advarsel, der de fagorganiserte gjør det tindrende klart at den neste markeringa blir på to dager og ikke to timer, dersom arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) ikke snur.

Se video fra LO media som viser klipp fra de politiske streikemarkeringene rundt om i landet. Vi skal ikke godta å vente til neste valg for å reversere de varsla forverringene, slik Jonas Gahr Støre (Ap) og Audun Lysbakken (SV) legger opp til. Fagbevegelsen har vist at den har styrke nok til å tvinge regjeringa retrett, men da må makta brukes. Og det er bare grunnplanet som kan tvinge fagtoppene til å stå løpet ut.

I dette spørsmålet har ikke fagbevegelsen råd til å vike en tomme, og det er en farlig kurs å overlate spørsmålet til det parlamentariske spillet og valgkampen i 2017. De reaksjonære endringsforslagene til AML skal av bordet nå!

Personvernmelding