Havnekonflikten har gått inn i en ny fase. Norsk Transportarbeiderforbund har iverksatt boikott av containerhavna i Oslo etter at den nye operatøren Yilport nekter å inngå tariffavtale om lossing og lasting.

Norsk havnearbeiderforening.Oslo Havn KF er et kommunalt foretak, underlagt byrådets vedtak og retningslinjer. Containerterminalene på Ormsund og Sjursøya driftes av private operatører. Fra 2015 skal alle containerne i Oslo være samlet på den nye terminalen på Sjursøya.

Her er det at det tyrkiske selskapet Yilport Holding AS kommer inn som ny operatør.

«Ikke vet jeg hvilke røverhistorier havnediktator Karlsen har fortalt Yilport, men røverhistorier må det være. En ting er sikkert at røverhistoriene til Karlsen kommer til å koste Yilport dyrt. Men vi gir oss ikke før vi har en avtale på plass.» Roger Hansen forbundsleder Norsk Transportarbeiderforbund.

Etter åpenbar rådgivning fra styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen, konsulent og Venstre-politiker, nekter det tyrkiske selskapet å inngå tariffavtale med NTF om laste- og lossearbeidet på havna. I stedet har de sagt opp og permittert til sammen nesten 40 havnearbeidere, og ansatt egne folk til å gjøre jobben. De permitterte blir nekta adgang til havneområdet. Derfor har havnearbeiderne gått til boikott fra 5. februar.

Stilluf Karlsen valgte nok en gang å provosere bryggearbeiderne ved å møte opp under markeringa i Ormsundveien. Det vakte stor harme. – Du har trakassert havnearbeidere i to og et halvt år og farer med bløff og løgn. Sånne som deg burde sitte inne, sa Roar Langaard, en av de oppsagte bryggesjauerne.

Yilport og Stilluf Karlsen bruker dommen fra Arbeidsretten 8. oktober 2014 for å begrunne hvorfor de nekter å inngå overenskomst og dermed trosser ILO-konvensjon 137. Konvensjonen sier blant annet at «registrerte havnearbeidere skal ha for­trinnsrett ved tildeling av havnearbeid». Bakgrunnen for konvensjonen er nettopp det som nå skjer i blant annet Oslo havn, nærmere bestemt å «beskytte havnearbeidere mot uheldige sosiale følger av nye metoder for godsbehandling».

Arbeidsretten, inkludert de to LO-dommerne Kjell Bjørndalen og Tove Stangnes, ga NHO medhold i sin fortolkning av Rammeavtalen for laste- og lossearbeid. Tolkningstvisten dreide seg om unntaksbestemmelser for private havneanlegg der bedriften bruker egne ansatte.

Denne klassedommen strider for det første åpenbart mot Norges forpliktelser etter ILO-konvensjonen. For det andre er det ikke Yilport som eier containerhavna, det er det Oslo havn som gjør.

Det som nå skjer i Oslo havn er ei kraftig opptrapping av havnekonflikten som nå har pågått i 15 måneder siden blokaden av Risavika i Stavanger tok til. Mosjøen og Tromsø har sympatistreiket nesten like lenge. Det har også vært blokader i Drammen havn. Dem kan det bli flere av. Oslo havn er et sentralt knutepunkt for varetransporten av langt større betydning enn Risavika.  Allerede nå forbereder blant annet Maersk å omdirigere sine containership til Drammen. Havnearbeiderne kommer til å trenge effektiv støtte og solidaritet i tida som kommer.

Se også reportasje i Dagsavisen, Fri Fagbevegelse og Oslo By

Gjester

Vi har 384 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding