Som det andre LO-forbundet har EL & IT sagt et tydelig nei til sosial dumping-avtalen EØS. Tidligere har Norsk Transportarbeiderforbund fattet et tilsvarende vedtak.

Elektromontører. Illustrasjonsfoto.Elektromontører. Illustrasjonsfoto.Med et flertall på 149 stemmer gikk landsmøtet i EL & IT Forbundet inn for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. Det hjalp ikke at Jonas Gahr Støre forsøkte å overbevise delegatene om avtalens fortreffelighet.

Vedtaket har følgende ordlyd:

«Det viser seg at EU-regler gis forrang framfor ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning. EØS-avtalen må derfor erstattes med en handelsavtale.»

Det viser seg at EU-regler gis forrang framfor ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning. EØS-avtalen må derfor erstattes med en handelsavtale.

- See more at: http://elogit.no/id/16455.0#sthash.uMEY0Pc2.dpuf
Det viser seg at EU-regler gis forrang framfor ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning. EØS-avtalen må derfor erstattes med en handelsavtale. - See more at: http://elogit.no/id/16455.0#sthash.uMEY0Pc2.dpuf
Det viser seg at EU-regler gis forrang framfor ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning. EØS-avtalen må derfor erstattes med en handelsavtale. - See more at: http://elogit.no/id/16455.0#sthash.uMEY0Pc2.dpuf

Personvernmelding