– Dette er et solidarisk oppgjør der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften.

Tom lommebok. Både før og etter mellomoppgjøret.Tom lommebok. Både før og etter mellomoppgjøret.Det hevder Gerd Kristiansen etter at LO og NHO har kommet til enighet i årets mellomoppgjør.

Hvordan kjøpekrafta blir opprettholdt for fire av fem medlemmer i privat sektor som får kr null0 – i generelt tillegg, må man minst være LO-økonom for å begrunne. LO kan notere seg for en full seier, ettersom resultatet er helt i samsvar med «kravet» om minst mulig i tillegg.

Oppgjøret har angivelig vært til gunst for de lavtlønte på overenskomster som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn, men heller ikke de har fått annet enn smuler. Kr 1,75 i timen er mest til å grine av. Kontrasten til LO-pamper med millionlønninger er skjærende.

Skal lønn og arbeidsbetingelser forsvares, gjelder nå som alltid at arbeidsfolk må føre kampen sjøl, om nødvendig på tvers av klassesamarbeidslinja til de faglige lederne.

Les også:

Tariffoppgjørets jantelov

Les

Personvernmelding