Tirsdag 11. august gjennomførte bryggesjauerne i Oslo enda en blokade av Sjursøya. En ny blokade er tillyst torsdag.

De forsvarer ganske enkelt tariffavtalen som ble undertegnet mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk for vel ett år siden, og krever at den blir videreført med Yilport.

Dessuten krever de jobbene sine tilbake. Utkjøringa fra terminalen ble tirsdag stengt i to timer.

Rådhusets skygge over havnekonflikten

havnesolidaritet3-raadhusetoslo-250315Bryggemarkering foran Oslo Rådhus mars 2015.Arbeiderpartiet (Ap) messer i valgkampen og ellers om at de er tilhengere av ordna arbeidsforhold. Samtidig sitter partiet med nestledervervet i styret i det kommunale Oslo Havn KF og spiller i praksis på lag med NHO.

Aktivt eller passivt har også Ap gått god for strateginotatet for å knekke bryggearbeiderne og har vært med på å overlate driften av containerterminalene på Ormsund og Sjursøya til tyrkiske Yilport. Den nye operatøren nekter å inngå tariffavtale med havnearbeiderne og Norsk Transportarbeiderforbund.

Ny blokade av Sjursøya

Tirsdag 11. august gjennomførte bryggesjauerne i Oslo en ny blokade på Sjursøya. De forsvarer ganske enkelt tariffavtalen som ble undertegnet mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk for vel ett år siden, og krever at den blir videreført med Yilport. Dessuten krever de jobbene sine tilbake.

Utkjøringa fra terminalen ble stengt i to timer. Denne gangen lot politiet være å blande seg inn. En ny blokade er tillyst torsdag.

Fryktkultur årsak til ulykker

Forholdene på brygga har blitt betraktelig verre i løpet av det siste halvåret, og det har skjedd alvorlige ulykker. Bryggesjauerne mener at disse ulykkene er en direkte følge av fryktkulturen som er sådd blant Yilports ansatte. Ingen tør si noe av frykt for å miste jobben. Det sier styremedlem i Oslo Bryggearbeideres Forening, Roar Langgaard, til nettstedet Radikal Portal.

Det kommunale foretaket Oslo Havn KF er ingen direkte tariffpart, men har som hovedformål å «sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift». Oslo Havn legger dermed sterke føringer for hva slags arbeidsforhold som skal råde i havna, for hva som skal legges ut på anbud – og hvem som skal vinne anbudsrunden.

Politikerstyrt råkjør

Råkjøret for å innføre de facto privatisering og sosial dumping på brygga har vært mulig fordi politikerne som Byrådet har oppnevnt til å sitte i havnestyret har vært pådrivere. Bortsett fra det faglig-politiske ønsket om å sette bryggearbeiderne på plass en gang for alle, har de oppnevnte politikerne – flere av dem med private økonomiske interesser i blant annet skipsfart – blikket festet på den skinnende gullkalven som også er kjent som Fjordbyen.

Nå kommer det for en dag at også Ap, som siden 2012 har sittet med nestlederen i Oslo Havn sitt styre, har vært villige medløpere i den skitne krigen mot bryggearbeiderne. Da Oslo Havn KF forærte svære offentlige havnearealer til tyrkiske Yilport for de neste tjue åra, inngikk dette i en plan for å knekke bryggearbeiderne. I et berykta notat fra 2012 [les notatet her] skisserer Oslo Havn og NHO alternative strategier med dette som mål.

Ett av alternativene vil vurdere om kontrakter med framtidige operatører «kan formuleres slik at fortrinnsretten til bryggearbeiderne ikke vil gjelde» på blant annet Sjursøya. Fortrinnsretten det er snakk om er nedfelt i ILO-konvensjon 137.

Ap godkjente strateginotatet

Politisk oppnevnt styreleder i Oslo Havn KF er den etter hvert kjente bulldozeren Bernt Stilluf Karlsen (V). Han er blant mye annet også daglig leder i Klosters Rederi. I havnestyret har han med seg styremedlemmer som tidligere ordfører og skipsreder Per Ditlev Simonsen (H) og tidligere ordfører Peter N. Myhre (FrP).

Sist, men ikke minst, har han kunnet støtte seg på sentrale Ap-folk. Da strateginotatet ble utforma, satt tidligere nestleder i Oslo Ap, Beate Synnøve Svenningsen, også som nestleder i havnestyret. Siden har plassen hennes blitt overtatt av Aps ordførerkandidat Raymond Johansen, som igjen har gitt plassen videre til Terje Kalheim. Dette skriver nettavisa ABC Nyheter.

Stemte for anbud

ABC Nyheter prøvde å få Raymond Johansen til å fortelle om sin rolle i havnestyret, men han «hadde ikke tid til å besvare spørsmål». Når Rina Mariann Hansen, nestleder for Ap-gruppa i Oslo bystyre, blir spurt om Arbeiderpartiets opptreden i forhold til det hemmelige strateginotatet, svarer Hansen: «Svenningsen har ikke tatt opp noe hemmelig notat med oss i bystyret. Men vi vet at hun stemte for anbudsutsettingen.»

For øvrig kan hun fortelle at Arbeiderpartiet «ikke har tatt stilling» til spørsmålet om å sette ut drift av containerterminalen på anbud.

Dobbeltspill fra Ap-LO

Den skitne rolla til Oslo Ap er sikkert en blant flere grunner til at LO-ledelsen sitter på gjerdet i forhold til den rettmessige – og fullt lovlige – kampen som havnearbeiderne fører for noe så elementært som en tariffavtale. Dette gjør LO-toppen i suveren forakt for krav fra grunnplanet og LO-avdelinger landet rundt om at LO må bruke musklene sine i prinsippkampen som går for seg i havnene.

Hvor lenge skal duoen LO og Ap slippe unna med sitt dobbeltspill?

Personvernmelding