LO og NHO vil ha et nytt «solidaritetsalternativ» for å hjelpe kapitalen ut av krisa.

LO og NHODet var under årskonferansen til NHO at LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund omdøpte moderasjonslinja til «et kollektivt løft».

Alle solemerker tyder på at tospannet legger opp til et nulloppgjør og et råttent pensjonsforlik allerede før forbundene i LO har vedtatt sine krav foran hovedoppgjøret. Også for bransjer der profitten øker.

– Vi trenger at alle drar i samme retning for å løse de komplekse utfordringene norsk arbeidsliv står overfor i dag. Derfor foreslår vi et nytt solidaritetsalternativ, Bærekraftsalternativet, sier LO-leder Gerd Kristiansen. – I det ligger ansvarlige tariffoppgjør, en styrket satsing på kompetanse, et fornyet og forsterket partssamarbeid og en forpliktelse til å finne felles løsninger, sier hun.

Dette sier LO-lederen i en situasjon hvor SSB har advart om at kjøpekrafta kommer til å gå ned i 2016 – om ikke LO oppjusterer lønnskrava.

«LO og NHO står sammen når det røyner på.»
LO-leder Gerd Kristiansen til Fri Fagbevegelse.

Forslag om et nytt solidaritetsalternativ har blitt lufta i forkant av de fleste hovedoppgjørene siden 2009. Denne gangen er det nærmest ensidig satt ut i livet av LO allerede før representantskapet har vedtatt de såkalte hovedlinjene foran våroppgjøret i 2016. Det skjer i februar.

«Solidaritetsalternativet» er solidaritet med kapitalen

Trelastindustrien er i vekst. Illustrasjonsfoto.Krisa gjelder slett ikke for alle bransjer. Illustrasjonsfoto.

I det borgerlige tankeuniverset til tilhengerne av «solidaritetsalternativet» er det sånn at arbeidsfolk må hjelpe kapitalistene til å holde lønnskostnadene nede, slik at de kan forbedre konkurranseevnen til eksportindustrien. Det siste betyr å vinne kontrakter på bekostning av utenlandske konkurrenter og utenlandske arbeidere. Det var denne linja som prega oppgjørene på 1990-tallet. Men allerede i fjor fikk vi en ny smakebit da det parodiske mellomoppgjøret ga null i tillegg. Frontfagmodellen skal sikre at et elendig forhandlingsresultat i kriseramma eksportindustri skal legge rammer for alle andre bransjer, uansett hvor profitable de er.

Masseoppsigelsene i oljesektoren som følge av lav oljepris har sjølsagt store ringvirkninger for økonomien. Disse virkningene blir desto større på grunn av en historisk lav kronekurs i forhold til dollar, og olja selges på verdensmarkedet i dollar. Samtidig er det spesielt at LO-ledelsen messer om et nytt solidaritetsalternativ når denne lave kronekursen har gitt en eksportboom for nesten all landbasert eksportindustri som ikke er knytta til oljenæringa.

Vil bli enige om «pensjonsfloken»

Pensjonsspørsmålet er for lengst vedtatt som et hovedspørsmål ved årets oppgjør. Ved forrige hovedoppgjør krevde LO og Fellesforbundet at tjenestepensjon måtte inn i oppgjøret. NHO sa blankt nei, og spørsmålet ble utsatt til 2016.

I mellomtida har en rekke masseoppsigelser avslørt hvor dårlig den tariffbaserte AFP-ordninga er. Dette er ei ordning for de som vil gå av etter fylte 62 år, den blei solgt inn i såkalt «forbedret» utgave for å sukre den omfattende pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011. En rekke 50- og 60-åringer har erfart at den avtalefesta pensjonen forsvant i det blå da de mista jobben.

Nå er Kristiansen og Skogen Lund enige om at «pensjonsfloken» må bli løst. Hvis det i det hele tatt blir en avtale om pensjon i 2016, kan vi allerede nå fastslå at den blir dårlig. LO-ledelsen går inn for en såkalt hybridordning. Fellesforbundet vil på sin side ha en annen dårlig variant, nemlig en forbedring av innskuddspensjonsordninga som de har avtalt med Norsk Industri. Ingen forsvarer den eneste fullgode ordninga i form av ytelsespensjon (som ligner tjenestepensjonsordninga i offentlig sektor). Den har LO gått med på å «fase ut» fordi den angivelig er for dyr for bedriftene!

Bærekraftsalternativet til LO/NHO betyr solidaritet med kapitalen som et alternativ til klassesolidaritet. Ellers takk.

Personvernmelding