Streiken handler om arbeidstid og forsvar av kollektive avtaler. Derfor er den rettferdig og fortjener støtte.

Legene streiker for kollektive arbeidsavtalerAkademikerne har varslet arbeidsgiverforeninga Spekter om at ytterligere 185 medlemmer blir tatt ut i streik fredag. I løpet av uka vil dermed 498 medlemmer ved 12 sjukehus være i streik.

– Spekters forslag til nye arbeidstidsordninger er uforsvarlige både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiver. Det er bare forhandlinger som kan løse denne konflikten, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Uenigheten mellom Akademikerne og Spekter dreier seg om vaktordningene i sykehus. Akademikerne mener disse må være kollektive for å sikre et forsvarlig vern av arbeidstakerne, mens Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett.

Sjukehuslegene har brei støtte fra en rekke andre fagforbund og foreninger, blant annet fra Norsk Sykepleierforbund, NITO, Parat, Fagforbundet og NTL.

– Både vi og de andre arbeidstakerorganisasjonene ser på Spekters forsøk på å fjerne kollektive arbeidsavtaler som et angrep på den norske modellen og en forskyvning av styrkeforhold over fra felleskapet og til arbeidsgiver. Det samme sier toneangivende arbeidslivsforskere, sier Frøyland.

Gjester

Vi har 33 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding