Den stålblå regjeringa lanserer nå sitt varsla angrep på Arbeidsmiljøloven, vel vitende om at det vil høste en proteststorm. Fagbevegelsen varsler stor fanemarkering torsdag 19. juni som første trinn i en større motoffensiv.

arbeidsmiljolovenBak mantraet om «fleksibilisering» vil regjeringa åpne for midlertidige ansettelser og utvida bruk av overtid og pålagt søndagsarbeid.

Se til Frankrike

Et lignende framlegg til lovendring som skulle «inkludere de unge i arbeidsmarkedet», i mange tilfeller på slavevilkår, ble slått tilbake i Frankrike i 2006. En brei allianse av arbeidere og studenter satte Frankrike på hodet og drev daværende statsminister Villepin på retrett. Protestene lot seg ikke stanse av forsøk på å mildne den såkalte CPE-reformen, men vedvarte helt til lovforslaget var tatt av bordet. Sånn må det gjøres.

Reprise?

Noe av det siste Bondevikregjeringa gjorde før den tapte valget i 2005, var å innføre tilsvarende «oppmykninger» av Arbeidsmiljøloven. Den rødgrønne koalisjonen som overtok i 2005 vant ikke minst fordi fagbevegelsen mobiliserte rundt kravet om at denne oppmykinga skulle reverseres. Det var da også et av de få løftene som Ap/Sp/SV faktisk holdt da de overtok regjeringsmakta.

Venstre sikrer stortingsflertall

Nå prøver den åpne høyrefalangen seg igjen, vel vitende om at det er lenge til neste valg. Erna Solberg lar arbeidsministeren fra FrP fronte denne prinsippsaka for NHO & Co og mindretallsregjeringa. For å få banka lovendringsframlegget igjennom satser H/FrP på hjelp fra ultraliberalistene i partiet med det misvisende navnet Venstre. Og det får de nok.

Forbereder motstand

Fagforbund som EL & It og Handel og Kontor slår fast at regjeringa legger opp til «en rasering av norsk arbeidsliv». Og LO-leder Gerd Kristiansen framstår som kampklar:

–      Dette skal vi snu. Vi kommer ikke til å gi oss før klubba har slått i bordet, sier hun.

Det er omtrent så langt en «ansvarlig» LO-leder her til lands tør gå. Men for alle fagorganiserte, uorganiserte arbeidere og studenter er det sånn at kampen fortsetter uansett om stortingspresidentens klubbe banker lovforslaget igjennom.

Skal angrepene mot faglige og sosiale rettigheter vinnes, må kampen føres helt til seier er oppnådd; den må føres på gatene, på arbeidsplassene. Når eller hvis Stortinget likevel vedtar regjeringa sitt forslag, så er det et signal til mer og hardere motstand, ikke mindre.

Personvernmelding