Fra mandag vil nesten 300 ansatte i blomsterbutikker, slakterforretninger, gullsmeder og bakerier være i streik for krav om like lønnsbetingelser innafor handelen.

streikevaktvestBakgrunnen er at NHO nekter å gi samme lønnsbetingelser som sine «søsterorganisasjoner» Virke og Samfo. Arbeidsgiverorganisasjonene er splitta. De to sistnevnte er enige med Handel og Kontor (HK) i at det bør være lik lønn i hele varehandelen.

Produksjonsutsalgene er typisk småbedrifter med få ansatte og stor overvekt av kvinner. NHO mener formodentlig at det er på sin plass at «kvinnelønna» består i denne bransjen.

I varehandelen og i produksjonsutsalg som bakerier og gullsmeder er overenskomstene forskjellige. I det meste av varehandelen er det Virke som representerer arbeidsgiverne, i produksjonsutsalgene er det NHO som er tariffmotpart.

Handel og Kontor viser til at NHO og Transportarbeiderforbundet (NTF) i august ble enige om en treårig plan for å harmonisere lønningene blant ansatte i grossistfirmaene. Lønnsforskjellen mellom Virke- og NHO-området ligger rundt tre tusen korner i måneden, ifølge NTF. Firmaer som Rema Distribusjon har meldt seg ut av Virke og inn i NHO nettopp for å tvinge lønna ned. Dette blir det nå slutt på når tariffavtalen NTF-NHO skal justeres opp til samme nivå som den med Virke.

Det er samme prinsippkampen som nå føres av LO-forbundet Handel og Kontor innafor handelen.

Kamp mot streikebryteri

I flere av de berørte butikkene drives det omfattende streikebryteri, spesielt i Bergen. Her som i havnekonflikten og andre fullt «lovlige» tariffkamper, er det en tydelig tendens til at bruken av uorganiserte streikebrytere øker i omfang. I Bergen var det markeringer mot streikebryteriet den 2. september. Men skal fagbevegelsen sette bom for arbeidskjøpernes kyniske bruk av streikebrytere, må det åpenbart betraktelig sterkere lut til.

Transportarbeiderforbundet støtter de streikende i HK, og varsler at de vil vurdere sympatiaksjoner dersom HK ber om det.

Ifølge NHO er det kroken på døra for blomsterbutikker og lignende hvis de ansatte der får samme lønn som de som jobber i klesforretning. Det blir neppe noen gravkrans for butikkeierne, men NHO fortjener helt opplagt å få seg en blåveis.

Kommunistisk plattform gir full støtte til de streikende. Kampen vil vinnes med fast opptreden mot alle forsøk på streikebryteri!

Personvernmelding