LO-ledelsen og AAF skjønte at de måtte krype til korset etter at Handel og Kontor gjorde det klart at prinsippet om innsynsrett er ufravikelig. 

En historisk mønstring: Streikemøte for ansatte i LO og Ap på Youngstorget.En historisk mønstring: Streikemøte for ansatte i LO og Ap på Youngstorget.– HK har gjennom denne streiken vist at vi tar kampen for våre medlemmer uansett hvilken arbeidsgiver vi møter, sier forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

hkStreiken ble avblåst tirsdag 25. november etter at HK fikk gjennomslag for at forbundet for framtida skal få fullt innsyn i tallmaterialet som viser lønningene og lønnsutviklinga i organisasjoner og virksomheter tilknytta «arbeiderbevegelsen», det vil si overenskomstområdet til Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF).

En streik innafor LO-apparatet og administrasjonen til Arbeiderpartiet og SV er ikke hverdagskost. Det har vært direkte pinlig når det viser seg at ansatte og tillitsvalgte i «egne rekker» har vært nekta innsyn i forhold som LO og forbunda har nedfelt i de fleste overenskomstene for privat og offentlig sektor, en innsynsrett som med rette blir forsvart med nebb og klør i andre sammenhenger.

Uten tall som viser faktisk lønnsutvikling blir det opplagt vanskelig å reise krav og føre reelle lønnsforhandlinger. Etter at de ansatte har murret i mange år, tok Handel og Kontor (HK) nå konflikt med AAF, en særskilt arbeidsgiverorganisasjon for LO-forbundene, Arbeiderpartiet og  andre tilknytta organisasjoner som Norsk Folkehjelp m.fl.

Bakgrunnen for streiken var det opplagte prinsippet for alle tillitsvalgte at man ikke kan forhandle i blinde. Det betyr blant annet at en må ha innsyn i statistikkgrunnlag som viser de faktiske lønnsforholda på det aktuelle området. 

I forhold til «arbeiderbevegelsens partier og organisasjoner» har AAF tilbakeholdt informasjon når det gjelder deler av de ansatte. Det gjelder, så vidt vi kjenner til, et øvre mellomsjikt av fagbyråkrater, hvor enkelte sannsynligvis har hatt hemmeligholdte lønnsvilkår.

De med vanlige kontorfunksjonærstillinger har dermed blitt hengende etter i lønnsutviklinga, av to grunner. For det første på grunn av manglende innsyn i lønnsforholda for en del av ledersjiktet, sånn at statistikkgrunnlaget har vært misvisende. For det andre som følge av en sjølpålagt lojalitet som går ut på at «vi kan jo ikke streike mot våre egne».

Men i år var tålmodigheten altså slutt. De laveste lønnstrinna i AAF blir nå løfta med kr 12 000. I en protokolltilførsel heter det at partene er enige om at «tariffarbeidet skal bygge på åpenhet og kunnskap om lønn og lønnsutvikling i AAFs medlemsforetak innenfor rammen av personvernopplysningslovens regler».

Helt fornøyd var forhandlingsutvalget i HK likevel ikke. Et mindretall på to ville ikke anbefale forhandlingsresultatet som nå går til uravstemning.

Gjester

Vi har 222 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding