Kvinnekamp

Amnesty for halliker og horekunder

Amnesty International har besluttet at de ikke lenger skal arbeide for kvinners menneskerettigheter, ettersom de nå vil gå inn for avkriminalisering av sexkjøp. Kjøp og salg av kvinnekroppen vil Amnesty fra nå av omtale som "vanlig" arbeid. Prostitusjon defineres nå som "samtykkende sexarbeid". Amnesty overser glatt det som fører til at mange ender opp i prostitusjon -  for eksempel nød, stoffavhengighet og kyniske menneskehandlere. Det er ytterst få kvinner som med glede velger å ha prostitusjon som levebrød.

Les mer: Amnesty for halliker og horekunder

Kvinnekamp og internasjonal solidaritet

8mars kpml 2015Kvinner er de som framfor noen må bære byrdene i verdens fattigste land. Det er kapitalisme og utbytting som opprettholder skillet mellom i-land og u-land, og kapitalismen må rykkes opp med roten.

8. mars 2015

Varig endring blir det bare når fattige og undertrykte kvinner i det aktuelle landet selv reiser seg, støttet av arbeidende kvinner i andre land.

Klikk på bildet for å laste ned løpeseddel.

Les mer: Kvinnekamp og internasjonal solidaritet

Nei til kvinnefiendtlig arbeidsmiljølov!

Det er i år hundre år siden den internasjonale kvinnedagen ble markert i Norge for første gang. Alexandra Kollontaj holdt tale i Oslo.

Nei til svekkelse av AML!Den mørkeblå regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Blant annet ønsker de å utvide bruken av deltidsstillinger. Da vil det bli vanskeligere å oppnå en fast stilling. Siden det er flest kvinner som har deltidsstillinger, vil de bli spesielt hardt rammet.

8. mars 2015

Det nye forslaget til arbeidsmiljølov er sterkt kvinnefiendtlig og må stoppes!

Kjemp mot bruken av midlertidige ansettelser!

Kvinnenes internasjonale kampdag: Uten sosialisme, ingen kvinnefrigjøring

Arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag 8. mars er ikke blitt mindre viktig med åra, trass i all formell likestillingspolitikk.

8mars global litenDet er neppe å ta for hardt i å si at kvinner i dag er utsatt for mer nedvurdering, sjikane og skjønnhetstyranni enn noen gang siden den allmenne stemmeretten for kvinner ble innført for hundre år siden.

Les mer: Kvinnenes internasjonale kampdag: Uten sosialisme, ingen kvinnefrigjøring

Gjester

Vi har 66 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding