8marsAmnesty International har sluppet sin siste globale årsrapport. Der får Norge flengende kritikk på grunn av den manglende straffeforfølgelsen av voldtektsforbrytere. Kritikken retter seg blant annet mot norsk lovverk.

Der defineres voldtekt som seksuell omgang ved hjelp av vold eller truende atferd. Dette er i strid med definisjonene til FNs kvinnekomité og FNs komité mot tortur. Ifølge de sistnevnte er voldtekt all seksuell omgang uten samtykke. Dessuten er etterforskningen av voldtekt meget mangelfull. Bare 20 prosent av alle anmeldte voldtekter ender med domfellelse. Dette er langt over grensen til det absurde, og kan overhodet ikke aksepteres!

8. mars 2015

Ikke bare må politiet skoleres grundig i hvordan man behandler slike saker – de må faktisk prioritere dem også. Det skjer ikke i dag, og det er nok en del av grunnen til det kun er én av ti voldtekter som blir anmeldt i det hele tatt …

Personvernmelding