Det er i år hundre år siden den internasjonale kvinnedagen ble markert i Norge for første gang. Alexandra Kollontaj holdt tale i Oslo.

Nei til svekkelse av AML!Den mørkeblå regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Blant annet ønsker de å utvide bruken av deltidsstillinger. Da vil det bli vanskeligere å oppnå en fast stilling. Siden det er flest kvinner som har deltidsstillinger, vil de bli spesielt hardt rammet.

8. mars 2015

Det nye forslaget til arbeidsmiljølov er sterkt kvinnefiendtlig og må stoppes!

Kjemp mot bruken av midlertidige ansettelser!

Gjester

Vi har 43 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding