8mars kpml 2015Kvinner er de som framfor noen må bære byrdene i verdens fattigste land. Det er kapitalisme og utbytting som opprettholder skillet mellom i-land og u-land, og kapitalismen må rykkes opp med roten.

8. mars 2015

Varig endring blir det bare når fattige og undertrykte kvinner i det aktuelle landet selv reiser seg, støttet av arbeidende kvinner i andre land.

Klikk på bildet for å laste ned løpeseddel.

Burkina Faso er et eksempel på dette. Der har blant annet kvinner reist seg mot regjeringen for å få fast arbeid.

Også i Tyrkia har kvinner tatt til gatene, for eksempel i forbindelse med Den internasjonale dagen mot vold mot kvinner, 25. november. Da protesterte de mot Erdogan-regjeringens ultrareaksjonære kvinnesyn og dens aktive undertrykkelse av kvinner. De krevde også lik rett til arbeid og utdanning, og dessuten at menn som mishandler kvinner skulle straffes.

Samtidig uttrykte de solidaritet med de kurdiske kvinnene i Kobane, der befolkningen lenge sloss heltemodig mot den fascistiske terrorgruppen IS.

Dette er solidaritetsarbeid i praksis og et fundament i kampen mot kapitalen.

Personvernmelding