Amnesty International har besluttet at de ikke lenger skal arbeide for kvinners menneskerettigheter, ettersom de nå vil gå inn for avkriminalisering av sexkjøp. Kjøp og salg av kvinnekroppen vil Amnesty fra nå av omtale som "vanlig" arbeid. Prostitusjon defineres nå som "samtykkende sexarbeid". Amnesty overser glatt det som fører til at mange ender opp i prostitusjon -  for eksempel nød, stoffavhengighet og kyniske menneskehandlere. Det er ytterst få kvinner som med glede velger å ha prostitusjon som levebrød.

Kvinner som har kommet seg levende ut av prostitusjon er lamslåtte over Amnestys avgjørelse. SPACE International (SPACE = Survivors of Prostitution-Abuse Calling for Enlightenment) er en organisasjon ledet av tidligere prostituerte kvinner. De kjemper for å få gjennomslag for den "svenske modellen" (nordiske modellen), som går ut på at sexkjøperne kriminaliseres mens de prostituerte selv ikke blir det. De har selv kjent på kroppen hva prostitusjon gjør med de som selger kroppen sin, og sier at Amnesty med dette motarbeiderbeider sine egne menneskerettighetsprinsipper: http://spaceinternational.ie/public-statements/

Amnesty Internationals vedtak er et slag i ansiktet til verdens kvinner. 

Gjester

Vi har 53 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding