KPml ynskjer å gratulera alle kvinner med arbeidarkvinnenes internasjonale kampdag 8. mars.

Som kommunistar legg vi vekt på at kvinnekamp er klassekamp. Kvinnekampen er uløyseleg knytt til heile arbeidarklassen sin økonomiske kamp og kampen for sosialismen. Det er òg ein dag for internasjonal solidaritet, slik appellanten Afef Redifi er eit døme på ved tilskipinga i Bergen.

Personvernmelding