KPML holder appell i Bergen.25. november har siden 1985 vært en internasjonal kampdag mot vold mot kvinner. 25. november 2011 ble blant annet markert på Torgallmenningen i Bergen. Det var appellanter fra Høyre, LO, SV, Kvinnefronten, KPml, Rødt og Kvinnegruppen Ottar.

Her følger appellen fra KPml-representanten:

Vold mot kvinner er et særskilt fenomen.
Vold mot kvinner er ikke sidestilt med annen vold. Vold mot kvinner er et uttrykk for det patriarkalske systemet, nedarvet i årtusener. Et uttrykk for menns behov for å beholde en "tradisjonell" maktposisjon overfor kvinner.
Patriarkatet vil si at menn har lederposisjoner, har makt i samfunn og familie. "Mannen er kvinnens hode".
Patriarkatet er formalisert gjennom mange tusen år, og er i senere århundrer særlig opprettholdt av kapitalismen og det kapitalistiske samfunnet.
Vold mot kvinner er et internasjonalt problem, over hele verden, i alle klasser, i alle aldre. Det er et alvorlig hinder for utvikling, og et alvorlig hinder for likestilling mellom kjønnene.
Det er et effektivt maktmiddel
Vi har fysisk vold, som slag og spark; psykisk vold, som nedpsyking og kontroll; vi har seksuell vold, som voldtekt og seksuelle overgrep. Dette er den mest ytterliggående og avskyelige formen for vold mot kvinner.
Dette er blitt aktualisert gjennom de nylige medieoppslagene om overfallsvoldtekter.
Ved siden av i krig, er det innen familien/forhold at mesteparten av vold mot kvinner finner sted.
Skal man få slutt med volden mot kvinner, må man gjøre ende på patriarkatet, og det patriarkalske mentaliteten.
Porno og strippeklubber er med på å opprettholde det patriarkalske synet på kvinner, at kvinner er et objekt, en bruksgjenstand, som kan utnyttes av mannen.
I kampen mot patriarkatet trenger vi verken porno eller strippeklubber eller andre ting som nedverdiger kvinnen.

God kamp videre!!

Bilde: http://www.lubava.info/gal/sa2010/25112011/013.jpg

Personvernmelding