sov8mars1. mars trakk Kvinnegruppen Ottar seg fra 8. mars-komiteen i Oslo etter en lang og udemokratisk prosess. Bråket startet etter at Ottars parole "Bekjemp prostitusjon – Bedre hjelpetiltak – Legg ned Pro-senteret" ble vedtatt på parolemøtet til 8. mars-komiteen i Oslo. Rødt og Kvinnefronten har med god hjelp fra Aftenposten misforstått parolen, som ble vedtatt av et demokratisk flertall i 8. mars-komiteen.

Ottar har ikke vært alene om å kritisere ProSenteret. Sentrale Ap-kvinner har også ytret ønske om å få senteret nedlagt. Diskusjonen i etterkant har imidlertid båret preg av at folk har gått inn for å mistolke parolen, og å fremstille det som om det bare er Ottar som mener dette. Parolen er en del av flere forslag for å gi prostituerte et bedre tilbud, noe både Ottar og 8. mars-komiteen har vært klare på. Likevel fremstilles saken som om Ottar er imot å gi de prostituerte et tilbud. Man overser også at Ottar i lengre tid faktisk har kjempet for tiltak for prostituerte.

Vi støtter derfor parolen som Ottar har fremmet, og tar avstand fra den udemokratiske prosessen som har vært i etterhånd. Vi beklager også at Ottar har trukket seg fra 8. mars-komiteen, hvor de har vært en sterk drivkraft. Kampen mot prostitusjon hadde vært tjent med å komme fram til et kompromiss – uten at kritikken av "det nasjonale kompetansesenteret" ble utvannet – slik at en skadelig splittelse kunne vært unngått.

Det er ellers mange gode paroler for dagen, blant annet ”Kvinner trenger fast jobb – nei til EUs vikarbyrådirektiv” i Oslo og ”Lytt til FN, forby nazistisk organisering” i Stavanger.

Personvernmelding